Art Fairs

ULTRA004
Takao Machiba
Yuuki Tsukiyama
27 – 30 OCT | TOKYO


KIAF/10
Kotatsu Iwata
Akiko Sumiyoshi
Kaoru Soeno
Hirohito Nomoto
09 – 13 SEPT | SEOUL


ART TAIPEI
Akiko Sumiyoshi
Kaoru Soeno
Hirohito Nomoto
Toshiki Teramura
20 – 24 AUG | TAIPEI


ART OSAKA
Takao Machiba
09 – 11 JUL | OSAKA


ART FAIR KYOTO
Akiko Sumiyoshi
Takahide Komatsu
Takao Machiba
Mariko Noda
Toshiki Teramura
07 – 09 MAY | KYOTO


ART FAIR TOKYO
Akiko Sumiyoshi
Takao Machiba
Takahide Komatsu
Yoshiyuki Ooe
Hirohito Nomoto
02 – 05 APR | TOKYO


TASTING ART EXHIBITION
Akiko Sumiyoshi
Takao Machiba
Takahide Komatsu
Kaoru Soeno
06 – 11 OCT | OSAKA


OSAKA ART NOW
Akiko Sumiyoshi
Kotatsu Iwata
Hiroyuki Toi
04 – 05 FEB | TOKYO