Gallery Exhibitions

SOMETHING LIKE IT: IT IS CLEAR
Akiko Sumiyoshi

FRI 25 NOV – SAT 23 DEC


THREE-DIMENSIONAL
GALLERY ARTISTS

Yoshiyuki Ooe
Tomoko Sakumoto
Tomohiro Kato
Hiroko Uehara
Takao Machiba
Yuuki Tsukiyama
Akiko Sumiyoshi
TUE 18 OCT – FRI 11 NOVTWO-DIMENSIONAL
GALLERY ARTISTS

Hirohito Nomoto
Akiko Sumiyoshi
Kaoru Soeno
Yasuka Goto
Kotatsu Iwata
Mariko Noda
TUE 13 SEPT – FRI 30 SEPT


‘SHASHIN?’
Kenta Taguchi
Takeshi Koroda
Mariko Fujita

Misato Kurimune
FRI 01 JULY – SAT 23 JULY


MADE IN JAPAN: CONTEMPORARY JAPANESE ART
TUE 17 MAY – SAT 24 JUN


PLAI × PREI
Yoshiyuki Ooe

FRI 08 APR – SAT 02 MAY


TRANSIENCE: EPHEMERALNESS
Takahide Komatsu

FRI 28 JAN – SAT 26 FEB


N.Y SCENE
TUE 11 JAN – TUE 25 JAN


Art Fairs

ULTRA004
Takao Machiba
Yuuki Tsukiyama
01 – 03 NOV | TOKYO


FINE ART ASIA
Takahide Komatsu
08 – 09 JUL | HONG KONG


ART TAIPEI
Akiko Sumiyoshi
Kaoru Soeno
Takahide Komatsu
Yoshiyuki Ooe
Hiroko Uehara
Tomohiro Kato
Mariko Noda
26 – 29 AUG | TAIWAN


ART FAIR TOKYO
Akiko Sumiyoshi
Kaoru Soeno
Takahide Komatsu
Hiroko Uehara
29 – 31 JUL | TOKYO


ART OSAKA
Kohei Yamashita
O7 – 09 JUL | OSAKA


ART FAIR KYOTO
Kaoru Soeno
Mariko Noda
Hiroko Uehara
Hirohito Nomoto
20 – 22 MAY | KYOTO


PEDDLING: GALLERY CIRCUS
Akiko Sumiyoshi
Yoshiyuki Ooe
Hiroko Uehara
01 – 03 APR | TOKYO


ASIA TOP GALLERY HOTEL ART FAIR
Akiko Sumiyoshi
Kaoru Soeno
Takahide Komatsu
Hirohito Nomoto
Hiroko Uehara
25 – 27 FEB | HONG KONG