Gallery Exhibitions

HOPE
Mariko Noda

SAT 23 NOV – SAT 21 DEC


RE:FOCUS VOL.2
Tomohiro Kato
Yoshiyuki Ooe
Mariko Noda
Kaoru Soeno
Yuuki Tsukiyama
SAT 15 OCT – 08 NOV


Keith Haring Collection
TUE 09 – FRI 27 SEPT


MAYBE THE FIRST TIME VOL.3′
One Piece Club Exhibition
SAT 24 – FRI 30 AUG


FOCUS
Asako Otsuka
Nami Kanrei
Minami Shinohara
FRI 12 JUL – FRI 10 AUG


COMPLEX/CRUSHED/CONDOLENCE’
Misato Kurimune

TUE 09 – FRI 27 SEPT


ON A MOUNTAIN HUT
Kohei Yamashita

TUE 10 MAY – FRI 01 JUN


EMPTY REVOLVER ON A DESK
Yasuka Goto

TUE 08 – FRI 26 APR


POINT OF CONTACT #5
Satoru Tamura

TUE 01 MAR – FRI 30 MAR


‘Refocus’
Satoru Tamura
Yoshiyuki Ooe
Yasuka Goto
Misato Kurimune
TUE 15 JAN – FRI 22 FEB


Art Fairs

ART TORONTO
Satoru Tamura
Tomohiro Kato
Misato Kurimune
Kazuma Koike
25 – 28 OCT | TORONTO


ART OSAKA
Yuuki Tsukiyama
19- 21 JUL | OSAKA


VOLTA 9
Satoru Tamura
10 – 15 JUN | SWITZERLAND


ASIA CONTEMPORARY ART SHOW
Takahide Komatsu
Hiroko Uehara
Sojiro Takamura
23 – 26 MAY | HONG KONG


YOUNG ART TAIPEI
17 – 19 MAY | TAIWAN


ART FAIR TOKYO
22 – 24 MAR | TOKYO


NEW CITY ART FAIR
07 – 10 MAR | NEW YORK


ART STAGE SINGAPORE
24 – 27 JAN | SINGAPORE