Gallery Exhibitions

fiction
Kaoru Soeno

FRI 20 NOV – SAT 19 DEC


KAKU-KAKU-SHIKA-JIKA
Yasuka Goto

FRI 04 SEPT – SAT 03 OCT


MAYBE THE FIRST TIME VOL.5
One Piece Club Exhibition

FRI 21 AUG – WED 26 AUG


THE GLORY (of phenomenon) ACT I
Kohei Yamashita + Yusuke Suga

TUE 30 JUNE – SAT 01 AUG


M60
Manabu Hasegawa

FRI 27 MAR – SAT 25 APR


Atsuko Tanaka Collection
TUE 17 – FRI 27 FEB


2014 PAINTING WORK
Kotatsu Iwata

FRI 17 JAN – SAT 14 FEB


Art Fairs

CONTEXT
Satoru Tamura
01 – 06 DEC | MIAMI


FOTOFEVER
Hirohito Nomoto
Misato Kurimune
Daisuke Takakura
13 – 11 NOV | PARIS


ART TAIPEI
Tomohiro Kato
30 OCT – 02 NOV | TAIWAN


ART OSAKA
Hiroko Uehara
04 – 05 JULY | OSAKA


VOLTA11
Manabu Hasegawa
15 – 20 JUN | BASEL


ART 15
Tomohiro Kato
Hirohito Nomoto
Yoshiyuki Ooe
Kazuma Koike
Atsuko Tanaka
20 – 23 MAY | LONDON


VOLTA NY
Tomohiro Kato
05 – 08 MAR | NEW YORK