Three-Dimensional Gallery Artists Exhibition Yoshiyuki Ooe,  Tomoko Sakumoto,  Tomohiro Kato, Hiroko Uehara, Takao Machiba,  Yuuki Tsukiyama, Akiko Sumiyoshi TUE 13 SEPT – FRI 30 SEPT 2011
OLYMPUS DIGITAL CAMERA