‘Two-Dimensional Gallery Artists’

Hirohito Nomoto, Akiko Sumiyoshi, Kaoru Soeno,
Yasuka Goto, Kotatsu Iwata, Mariko Noda